Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Μελέτη & Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Η έκδοση του Π.Ε.Α. είναι υποχρεωτική για την πώληση και ενοικίαση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) κάθε κτιρίου/κτιριακής μονάδας.

Ειδικά για τη διάθεση προς πώληση (σε συνδυασμό με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα) ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το Π.Ε.Α., σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις. Επίσης σε κάθε δήλωση στην ΑΑΔΕ νέας μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. Επιπλέον, το Π.Ε.Α. απαιτείται μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών νέου κτιρίου, προσθήκης, ριζικής ανακαίνισης, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.).

Το Π.Ε.Α. έχει ισχύ δέκα (10) έτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο