Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Μελέτες / Εγκρίσεις

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Κατόπιν ανάθεσης του εργοδότη, αναλαμβάνεται η πλήρης σύνταξη όλων των απαιτούμενων μελετών για την ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου, από το στάδιο των εγκρίσεων από υπηρεσίες όπως το δασαρχείο, την αρχαιολογία, τις τεχνικές υπηρεσίες ή το λιμεναρχείο έως τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες πυροπροστασίας καθώς και μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη και την ιδιαιτερότητα του κάθε έργου, οι παραγόμενες αρχιτεκτονικές μελέτες χαρακτηρίζονται από υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα ώστε τα έργα να εντάσσονται πλήρως στο περιβάλλον τους, λειτουργικότητα σχεδιασμού, σεβασμό στον προϋπολογισμό του πελάτη και στο συμφωνηθέν χρονικό προγραμματισμό κάθε έργου. Ενώ επίσης, στοχεύουν να κάνουν το δομημένο περιβάλλον φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές για όλες τις κατηγορίες των χρηστών.

Οι στατικές μελέτες που συντάσσονται χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και θα ακολουθούν όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε μια χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, όπως η Ελλάδα, οι στατικές μελέτες που θα παράγονται θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός πλήρως αντισεισμικού κτιρίου. Άλλωστε αυτό είναι και το κατ’ εξοχήν αντικείμενο ενός πολιτικού μηχανικού που διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για σύνταξη στατικών μελετών τόσο σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και σε σύμμικτες, σε μεταλλικές και σε ξύλινες κατασκευές, σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία καθώς επίσης και στην ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας υπαρχουσών κατασκευών. Τέλος, υπάρχει η τεχνογνωσία και η κατάρτιση για επίβλεψη όλων των ανωτέρω εργασιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο