Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Κτηματολόγιο

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Αναλαμβάνουμε την υποβολή της δήλωσης της ιδιοκτησίας σας στο Κτηματολόγιο και την παρακολούθηση της διαδικασίας Κτηματογράφησης σε όλα τα στάδια μέχρι την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου της περιοχής σας, με σκοπό τη διασφάλιση και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας σας.

Για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτούνται τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ,
  • Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας με πιστοποιητικό εγγραφής / μεταγραφής ή έγγραφα απόδειξης νομής και κατοχής (περίπτωση χρησικτησίας ή κληρονομιάς χωρίς συνταχθέν συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής),
  • Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, εάν αυτό επισυνάπτεται ή αναφέρεται στον προσκομισθέντα τίτλο ιδιοκτησίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, για τον ορθό εντοπισμό και την οριοθέτηση του γεωτεμαχίου, συνίσταται η προσκόμιση/σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ή αποσπάσματος από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, στο οποίο υποδεικνύονται τα ορθά όρια της ιδιοκτησίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία ή για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο