Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Κατασκευή / Ανακαίνιση / Συντήρηση & Αποκατάσταση κτηρίων

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Η ομάδας μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την νέα κατασκευή ή την ανακαίνιση της ιδιοκτησίας σας και σας την παραδίδει «με το κλειδί στο χέρι»! Με συνεργασία και εμπιστοσύνη, υλοποιούμε την νέα Αρχιτεκτονική Μελέτη του χώρου σας και τον προσαρμόζουμε στις δικές σας απαιτήσεις. Το εξειδικευμένο μας τεχνικό προσωπικό θα υλοποιήσει κάθε σας επιθυμία, εξασφαλίζοντας τα πιο ποιοτικά και σύγχρονα υλικά της αγοράς και τις πιο εξελιγμένες μεθόδους.

Εξασφαλίζουμε την ορθή επίβλεψη της κατασκευής οικοδομικών έργων για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του εργοταξίου, σε όλα τα στάδια (εκσκαφή έως τελική παραλαβή από κύριο του έργου).

  • Διασφαλίζουμε με καθημερινή παρουσία την πρόοδο των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
  • Συνεχή ενημέρωση του κύριου του έργου για την πορεία του έργου.
  • Ελέγχουμε την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή.
  • Φροντίζουμε για την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων και μέσων ασφάλειας στο εργοτάξιο.
  • Μεριμνούμε για την τήρηση των υποχρεώσεων του κυρίου του έργου με την υπενθύμιση προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις λόγω αθέτησης προθεσμιών και δεσμεύσεων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο