Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Αποτυπώσεις – Τοπογραφικά Διαγράμματα

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής: Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης: Α.Μ.13852

Διεύθυνση:

Εθνικής Αντιστάσεως 64 Ευβοίας, Τ.Κ. 34600

Email:

koroni.nikoletta@gmail.com, infokoroni@gmail.com

Tηλέφωνο:

2221081852, κιν: 6948535378

Η Αποτύπωση της κτιριακής εγκατάστασης και το Τοπογραφικό Διάγραμμα της ιδιοκτησίας σας με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι πλέον απαραίτητα σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (π.χ. αγοραπωλησία, δωρεά, σύσταση). Με την σύνταξη νέου Τοπογραφικού Διαγράμματος σύμφωνα με τα πρότυπα του Κτηματολογίου, καταχωρείται στην πλατφόρμα και λαμβάνει Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ).

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

  1. Έκδοση Άδειας Δόμησης
  2. Δικαιοπραξίες (αν δεν υφίσταται ή δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος)
  3. Κατάθεση στο Κτηματολόγιο (αν δεν υφίσταται ή δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος)
  4. Τακτοποίηση αυθαιρέτου στο οποίο δεν υφίσταται οικοδομική άδεια/άδεια δόμησης

Διαθέτουμε τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την πραγματοποίηση αξιόπιστων και ακριβέστατων μετρήσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο