Κορώνη Νικολέττα

Νικολεττα Κορώνη

Κορώνη Γ. Νικολέττα

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, ΑΜ Τ.Ε.Ε. 116144

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Νικολέττα Κορώνη

Το γραφείο μου αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών και αρχιτεκτονικών μελετών, ολοκληρωμένων φακέλων οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οικοδομικών ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Επίσης παρέχεται τεχνογνωσία σχετικά με θέματα πράσινης ανάπτυξης όπως βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων, μελέτες με σύγχρονους κανονισμούς ενεργειακής εξοικονόμησης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

13 χρόνια εμπειρίας

Το τεχνικό μου γραφείο με έδρα την Νέα Αρτάκη Ευβοίας αποτελεί μια ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις υπηρεσίες μηχανικού που ιδρύθηκε στα τέλη του 2010 και η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως έως και σήμερα

Πτυχία

ΜSc Προστασίας, Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχιτεκτονικών Μνημείων

Ενεργειακός Επιθεωρητής Α.Μ. 1284
Επιθεωρητής Δόμησης Α.Μ.13852

Αναλαμβάνουμε

έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης κτηρίων καθώς και ολοκληρωμένες προτάσεις εσωτερικής διακόσμησης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων καθώς και κατασκευής κάθε είδους οικοδομικού έργου

Tα έργα μας

Μετάβαση στο περιεχόμενο